Forside af Klippeøen nr. 03.1946. Stiftelsesfest og indvielse af foreningens fane. 

40 års stiftelsesfest på "Povl Anker" i 1982 (Foto: Bornholms Tidende 15.2.1982). 

Stiftelsesfester.

Stiftelsesfester.

Stiftelsesfesterne eller fødselsdagsfesterne har altid været et af årets hovedattraktioner gennem alle foreningens år. Derfor er de også medtaget her i deres eget afsnit.

1943, 1 år
. Søndag den 14.2, kl. 17 i Palælokalerne, Klerkegade 2 (Den gl. frimurerloge). (Kl. 17 pga. tidlig lukning af lokalerne og sporvognenes indskrænkede kørselstider). Underholdning: koncertsanger Tscherning-Møller / foreningens nye sangkor / foreningens aktører spillede det bornholmsk lystspil ”Brdr. Østermanns Huskors”. Fælles kaffebord. Bal til Strunøs 5-mands orkester. Ca. 600 deltagere.

1944, 2 år
. Søndag den 27.2, kl. 14 (I tilfælde af spærretidens ophævelse skulle festen begynde kl. 19) i Studenterforeningen, Vester Boulevard 6. / H. C. Andersens Boulevard 6. Festtale af finansminister K. H. Kofoed. Underholdning: Bornholmsk musik ved Peter Violins orkester / sangerinde Fru Beth Kullmann akkompagneret af Fru Ellen Kullmann Wilton. Fælles kaffebord. Bal (i den store sal). Ca. 600 deltagere.

1945, 3 år.
Søndag den 25.2 i Folkets Hus, Enghavevej 40. Den blev afholdt allerede kl. 14.30 pga. mørkelægning og spærretid. Festtale af vognmand Kristensen. Underholdning: Koncertsanger Tscherning Møller / Foreningens aktører opførte den bornholmske folkelivskomedie ”Gårdrøntinj”. Bal til Lønvers 6-mands orkester. Festsalen fyldt til sidste plads.  

1946, 4 år.
Søndag den 24.2, kl. 16 i Folkets Hus, Enghavevej 40. Her blev foreningens fane indviet. Underholdning: ”Humør-Raketten”. Musik og dans ved Lønvers orkester. Over 1.000 deltagere.

1947, 5 år
. Søndag den 9.2, kl. 17 i Studenterforeningen, Vester Boulevard 6. / H. C. Andersens Boulevard 6. Festtale af forfatteren Jørgen Vibe. Underholdning: Operettesangerinde Grete Danielsen / Skuespiller Kjærulff-Schmidt / Tryllekunstner Haakon Edeling / Harmonikavirtuosen Jonna Lindgren / Musik og bal ved Edv. Brinks 7-mands orkester. Salen fyldt til sidste plads. Over 1.000 deltagere.  

1948, 6 år
. Tirsdag den 17.2, kl. 19 i Studenterforeningen, Vester Boulevard 6. / H. C. Andersens Boulevard 6. Festtale af amtmand P. Chr. Von Stemann. Underholdning: ”Fifferrevyen” / Musik og bal ved Jørgen Frederiksens 6-mands orkester. Fuld sal.

1949, 7 år.
Torsdag den 3.2. i Folkets Hus, Enghavevej 40, festsalen. Festtale af folketingsmand H. C. Koefoed. Underholdning: Skuespilleren og filmsinstruktricen Grete Frische / Humoristen Johan Thiersen / Visesangerinde Lulu Ziegler / Holger Fællessanger / Musik og bal ved Jørgen Frederiksens 6-mands orkester. Fuldt hus.

1950, 8 år.
Onsdag den 1.2, kl. 19 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1. Festtale af seminarielærer Henry Holm. Underholdning: Stationsmester Svend Pedersen, Sandvig / Hjemstavnsforeningens 25 mands orkester / Parodisten Peter Kitter / Visesangerinden Vivi Svendsen / Bal til Axel Holmgreens 5-mands danseorkester. Fuldt hus = 700 deltagere.

1951, 9 år.
Søndag den 18.2, kl. 19 i Studenterforeningen, Vester Boulevard 6. / H. C. Andersens Boulevard 6.  Festtale af borgmester Hans Pihl, Nexø. Underholdning: 2 medlemmer fra venskabsforeningen i Norge med sang og revy / Skuespillerinden Karen Meyer. / Skuespiller ved Det kgl. Teater Elith Foss / Musik og bal til Axel Holmgreens orkester. For første gang ikke helt fuldt hus.

1952, 10 år.
Søndag den 10.2, kl. 19 i Studenterforeningen, Vester Boulevard 6. / H. C. Andersens Boulevard 6.  Prolog skrevet af Jørgen Vibe. Festtale af borgmester N. C. Nielsen, Rønne. Underholdning: Spike Jones-imitation / Violinisten Wandy Tworek / Musik og bal ved Axel Holmgreens orkester. Ca. 650 medlemmer.

1953, 11 år.
Søndag den 1.2, kl. 19 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1. Festtale af borgmester Emil Andersen, Svaneke. Underholdning: Klaverekvilibristerne brødrene Lundt, Rønne / Søster og Willy Andersen, Aakirkeby / Koncertsanger Tscherning Møller / Musik og bal ved Axel Holmgreens orkester. Fuldt hus.

1954, 12 år.
Søndag den 31.1, kl. 19 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1. Festtale af folketingsmand Konrad Kofoed, Bakkegaard, Olsker. Underholdning: Jonglørattraktionen ”Two Barlys” / Vidunderbarnet Gitte Pyskov, 10 år (xylofon) / Harmonikavirtuosen Inger Marie / Skuespillerinde Elga Olga / Musik og bal ved Axel Holmgreens orkester. Rekordbesøg = mere end fuld hus. 

1955, 13 år.
Søndag den 30.1, kl. 15 og 19 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1. Festen kl. 19. Festtale af borgmester Alfred Pedersen, Allinge. Underholdning: Rønne Theaters aktører opførte Laurits Wessels ”Râsapâsinj” / Musik og bal ved Axel Holmgreens orkester.

1956, 14 år.
Søndag den 29.1, kl. 15 og 19 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1. Festen kl. 19. Festtale af borgmester Karl Pihl, Åkirkeby. Underholdning: Gudhjem-aktørerne opførte Hans P. Haagensens ”Kjiva-Hânsa horrahorra” / Henning Køie og Erik Holm på harmonika / Gunver og Poul Harild sang bornholmske duetter / Musik og bal til Holmgreens orkester til kl. 1. Formentlig fuldt hus om aftenen.

1957, 15 år.
Søndag den 3.2, kl. 19 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1. Festtale af statsminister H. C. Hansen. Underholdning: Harmony Makers / Bornholmsk oplæsning ved Hans Holm, Gudhjem / Violinisten Wandy Tworek / Musik og bal ved Alvin Andersens orkester. Fuldt hus.

1958, 16 år. S
øndag den 26.1, kl. 19 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1. Programsat festtale af minister uden portefølje Viggo Starcke men det blev folketingsmand Henry Gideon (født i Åkirkeby). Underholdning:  Ægteparret Astrid og Henning Rømer Nielsen / Klovnen Nito / ”De tre malere” / Musik og bal ved Axel Holmgreens orkester. Småt besøgt (halvfyldt sal) måske pga. ”Kvit eller dobbelt” i radioen.

1959, 17 år.
 Lørdag den 31.1, kl. 19 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1. Festtale af borgmester Otto Hansen, Hasle. Underholdning: Sangeren Johs. Wahl / Fru Gerthea Krahl, Rønne (bornholmsk i ord og tone) / Skuespiller Peter Kitter / Musik og bal ved Aage Bonde Larsens orkester. Ikke så godt besøgt.  

1960, 18 år.
Lørdag den 30.1, kl. 19 i Hjemstavnslokalerne, Linnésgade 25. Festtale af amtslæge Sv. E. Kofoed, Rønne. Underholdning: Den forhenværende københavner Erik Kure også kaldet ”Prik” / Banjo-drengene Jan og Kjeld / Skuespillerinde Elga Olga / Skuespiller Peter Kitter / Aage Bonde Larsen alene / Musik og bal ved Aage Bonde Larsens orkester. Fyldt sal. 

1961, 19 år
. Lørdag den 11.2, kl. 19 i Hjemstavnslokalerne, Linnésgade 25. Festtale af folketingsmand og redaktør Larsen-Bjerre, Rønne. Underholdning: Henning Køie, Gudhjem / Foreningens aktører opførte Otto J. Lunds ”Tre pâr å enj rojtara” / Musik og bal til Axel Holmgreens orkester. Udmærket besøgt. Kritik af restaurationsforholdene.  

1962, 20 år.
Lørdag den 10.2, kl. 19 i Hjemstavnslokalerne, Linnésgade 25 (hele huset). Festtale af Bornholms nye amtmand Elkær-Hansen. Underholdning: Sommerbornholmeren, operasanger Niels Brincker / Sangerinden Grete Rix / Bonde Larsen / Musik og bal ved Axel Holmgreens orkester.  

1963, 21 år.
Søndag den 17.2, kl. 16 og 19 i Hjemstavnslokalerne, Linnésgade 25. Festen kl. 19. Festtale af borgmester og tømrermester A. Andresen, Rønne. Underholdning: Gudhjem-aktørerne spillede Poul Harilds morsomme ”Småsypa i Røstâ” / Musik og bal ved Axel Holmgreens orkester. Fuldt hus.

1964, 22 år.
Søndag den 9.2, kl. 19 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1. Festtale af borgmester Aksel Jensen, Allinge. Underholdning: Kgl. skuespiller Elith Foss / Sangeren G. Tscherning Møller / Otto Svendsen som konferencier og tryllekunstner / Musik og bal ved Axel Holmgreens orkester. Ikke så godt besøgt som ønskeligt.

1965, 23 år.
Søndag den 14.2, kl. 19 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1. Festtale af forfatteren og bibliotekar Chr. Stub-Jørgensen, Århus (født i Allinge). Underholdning: Operasangerinde fru Agnes Lønskov (kendt fra den jyske opera) / Sanger-ensemblet ”De tre malere” / Bal til ”Samsø-banditterne”. Sløjt besøg.    

1966, 24 år.
  Lørdag den 26.2, kl. 19,30 i Foreningen af 1860. (Arbejderforeningens selskabslokaler, Nørrevold 90). Festtale af direktør Wøldike Nielsen fra det jubilerende dampskibsselskab 66-bådene. Underholdning: Sangeren Tage Absalon / Skuespiller Peter Kitter / Musik og bal ved den purunge kapelmester Michael Lind og hans 11-mands orkester ”Golden Fellows” eller ”Les Etoiles”. Alle salens siddepladser var besat.  

1967, 25 år:
  Foreningens 25 års jubilæum blev først fejret med en reception i hjemstavnslokalerne i Vartov den 11. februar, kl. 17.
Selve jubilæumsfesten blev fejret lørdag den 28.1, kl. 19 i Studenterforeningens store sal, H. C. Andersens Boulevard 6. Festtale af amtmand N. Elkær-Hansen. Underholdning: En masse musik og fællessang / Operasangerinde Fru Solvejg Borries Rostrup / De to trompeter v/ Steen Olsen og John Gravfort / Koncertsanger Gunni Tscherning Møller / Hjemstavnsfolkedanserne / Visesanger Kjeld Ingrisch / Hjemstavnsforeningens aktører / N. C. Stangegård med ”Razmes frå Robbedâla” / Komikerne Dan og Baxen / Musik og bal ved dirigent Michael Lind og hans 11-mands orkester ”Les Etoiles” samt ”Bornholmertrioen” fra Rønne. Stuvende fuldt hus (ca. 600 personer).  

1968, 26 år.
 Fredag den 9.2, kl. 20 i Foreningen af 1860’s festsal, Nørrevold 90. Festtale af folketingsmand Carl Bertel Pedersen, Rønne. Underholdning: Fru Vibeke Finn Petersen, Svaneke sang bornholmske viser m.m. til eget akkompagnement / Tryllekunstneren Danilo / Parodisten Sven Bjerre / Bal til kvartetten ”Sonny Boys”. Tilslutningen ikke så stor som forventet.  

1969, 27 år
. Søndag den 9.2, kl. 19 i Foreningen af 1860’s festsal, Nørrevold 90. Festtaler: Folketingsmedlem Niels Anker Kofoed fra Knarregård i Ibsker. Underholdning: Kgl. Skuespiller Elith Foss / Violinisten Wandy Tworek / Koncertsangerinde Astrid Rømer Nielsen (født i Åker) akkompagneret af hendes mand Henning Rømer Nielsen (født i Vestermarie) / Bal til E.K.O.-kvartetten fra Nexø. Ikke så godt besøgt som ønskeligt.                                                                                                                                            

1970, 28 år.
Fredag den 6.2, kl. 20 i Foreningen af 1860’s festsal, Nørrevold 90. Festtale af sognerådsformand Hans Svendsen (Kong Hans), Nyker. Underholdning: Svend P, Nexø bl.a. med Skipper Skræk / Trille / Frode Veddinge / Dans til Ole Sørensens trio. Ikke så godt besøgt som ønskeligt.

1971, 29 år.
Søndag den 7.2, kl. 19 i Foreningen af 1860’s festsal, Nørrevold 90. Festtale af Bornholms første kvindelige borgmester fru Else Larsen, Hasle. Underholdning: Hjemstavnsfolkedanserne / Skuespiller Kjeld Nørgaard / Sangkvartetten Lopperne / Frisørmester Willy Andersen, Åkirkeby / Bal til Verians orkester. Fuldt besat sal.

1972, 30 år.
Søndag den 6.2, kl. 19 i Foreningen af 1860’s festsal, Nørrevold 90. Festtale af professor Ole Espersen. Underholdning: Henning Køie / Svend Pedersen (Skipper Skræk) fra Nexø / Dans til Verians orkester. Pæn tilslutning.

1973, 31 år.
Lørdag den 24.2, kl. 19 i Foreningen af 1860’s festsal, Nørrevold 90. Festtale af amtsborgmester Kaj Larsen, Rønne. Underholdning: Freddy Jacobsen med sketchs og sang / Peter Vesth / Dans til Verians orkester. Det kneb lidt med tilslutningen.

1974, 32 år.
Lørdag den 23.2, kl. 19 i Foreningen af 1860’s festsal, Nørrevold 90. Festtale af Borgmester Preben Holm-Jensen, Nexø. Underholdning: Sangduoen Ellen og Preben fra Olsker / Niels Kristiansen / Dans til Verians orkester. Ca. 60 deltagere.

1975, 33 år.
  Ingen stiftelsesfest

1976, 34 år.
Ingen stiftelsesfest.

1977, 35 år
. Lørdag den 19.2, kl. 19 i Foreningen af 1860’s festsal, Nørrevold 90. Festtale af folketingsmand Svend Andersen, Nexø. Underholdning: Ann-Cathrin og Henning Larsen sammen med deres 4 spillemænd (Bornholmerensemplet) / Gartner Emil Malmgren-Hansen (Smil), Svaneke / Dans til Bornholmer-Trioen. Ca. 300 deltagere, alt hvad der kunne stuves ind.

1978 - 1981, 36 - 39 år.
Ingen stiftelsesfest.
 
1982, 40 år. Lørdag den 13.2, kl. 14 på bornholmerfærgen Povl Anker. Skibet skulle forlades senest kl. 19.00. Festtaler: Amtsborgmester Jens Brandt, Arnager. Underholdning: Ann-Cathrin og Henning Larsen / Sangeren Tage Absalon med Richard Lundt som akkompagnatør / Violinisten Hans Askov / Toastmaster Lund Pedersen. Ællestinjarinj-prisen blev overrakt til overlærer Frede Kjøller. Fuldt skib – 286.

1983 - 1986, 41 - 44 år.
Ingen stiftelsesfest.

1987, 45 år.
Lørdag den 14.2, kl. 17 i Valby Medborgerhus. Festtaler: Folketingsmand tidl. Landbrugsminister Niels Anker Kofoed. Underholdning: Toastmaster Jens Otto Pedersen / Bornholmergarden / 3 Rønne-pibla (Lis Juel Hansen, Bente Pedersen og Birgitte Kure) / Duoen Harmonix spillede op til dans. Ællastinjarinj-prisen blev overrakt til redaktøren af Klippeøen Eyvind L. Lind.  

1988, 46 år.
Lørdag den 13.2, kl. 18 i Valby Medborgerhus. Platte fra slagter Egon Petersen i Virum. Dans til Valby Medborgerhus’ 5 mands orkester. Tøndeslagning.   

1989, 47 år
. Lørdag den 4.2, kl. 18.30 i Valby Medborgerhus. Kombineret med fastelavnsfest. Spisning: gule ærter og pandekager eller platte og pandekager. Tøndeslagning og dans til Gunnar Hansens orkester. Ca. 125 deltagere. Lidt besværligheder med køkkenet. 

1990, 48 år.
Lørdag den 10.2, kl. 18 i Valby Medborgerhus. Kombineret med fastelavnsfest. Husets luksusplatte. Tøndeslagning. Dans til husets 5-mands orkester. 70 deltagere.

1991: 49 år.
Lørdag den 9.2, kl. 18.30 i Valby Medborgerhus. Stiftelsesfest kombineret med fastelavnsfest. Smørrebrød. Musik og dans til Gunnar Hansens duo.  

1992: 50 år.
Tirsdag den 11.2: I H. C. Andersens Hus i Nyhavn var der morgenarrangement, som Bornholms Radio stod for. Det var en direkte udsendelse til øen.
Onsdag den 12.2: Modtagelse på Københavns Rådhus med let traktement, hvor 133 deltog.
Lørdag den 15.2 i Moltkes Palæ, Dr. Tværgade 2, kl. 16 med 212 deltagere. Bornholmergarden. Velkomstchampagne. 3 retters middag med vine. Kaffe avec. Festtale af amtsborgmester Knud Andersen. Underholdning: Thorkil og Peter Westh / Kjeld Olsen, Østermarie underholdt og spillede op til dans. Ællestinjarinj-prisen blev uddelt til Hansaage Bøggild.  
Bornholmergarden (BornholmsTrafikken var sponsor med transport af garden + Kjeld Olsen.) marcherede med speciel tilladelse fra hofmarskallatet over Amalienborg Slotsplads og 2 gange rundt om statuen og derefter gennem de københavnske gader til H. C. Andersens Hus i Nyhavn, hvor de gav en mindre koncert.

1993: 51 år
. Ingen stiftelsesfest.

1994, 52 år.
Den 12.2, kl. 17: Krotur/stiftelsesfest på Borup Kro. Bus fra ”Det gamle Grønttorv”. 91 deltagere.

1995, 53 år
. Ingen stiftelsesfest.

1996, 54 år
. Ingen stiftelsesfest.

1997, 55 år.
Lørdag den 8.2, kl. 17 stiftelses- og hattefest på Pilegården i Brønshøj. 3-retters middag. Underholdning og dans. Konkurrencer og kåring af aftenens smukkeste/sjoveste hat.

1998, 56 år
. Den 21.2, kl. 16 stiftelses- og fastelavnsfest på BornholmsTrafikken. Stor selskabsbuffet inkl. Kaffe. Underholdning med Peter Rasmussen fra Harmonix og sangerinden Anni Lykke.

1999, 57 år.
Lørdag den 20.2, kl. 17 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, Kastrup. Platte. Underholdning med Gunner Madsens 18-mands Big Band og sangerinden Birgit Hatting.

2000, 58 år.
  Ingen stiftelsesfest.

2001, 59 år.
  Ingen stiftelsesfest.

2002, 60 år.
Lørdag den 16.2, kl. 17. Osted Kro. 3 retters middag med vine. Kaffe avec. Dinnermusik og dans med bornholmeren Ole Bladt og Thorkild. Underholdning med Dario Campeotto akkompagneret af Henrik Krogsgaard. Transport fra kl. 16 fra flere steder i byen ved Bornholmer-Bussen (Jørgen Andersen, Ballerup). Uddeling af Ællestijngara-prisen til Jørgen Andersen. Æresmedlemsskaber til Rigmor og Jens Otto Pedersen.  175 deltagere.

2003, 61 år.
Ingen stiftelsesfest.

2004, 62 år.
Ingen stiftelsesfest.

2005, 63 år.
  Den 26.2, kl. 17: Stiftelsesfest og komedie ”Hvad gør man ikke for 100.000?” (Østermarie Aktørerne) i Friheden. Birkums Duo spillede op til dans. 140 deltagere.

2006, 64 år
. Ingen stiftelsesfest.

2007, 65 år.
Den 10.2, kl. 17 i Frihedens Idrætscenter. Sammen med Hillerød, der også fejrer 65 år i marts. 3 retters middag m/ vine, kaffe. Den svenske duo ”Laila og Lasse” spiller op til dans. Underholdning med de 3 bornholmske syngepiger/bakkesangerinder. Over 100 deltagere.

2008, 66 år
. Ingen stiftelsesfest.

2009, 67 år.
Den 14.2, kl. 13 i Frihedens Idrætscenter. Bornholmermad og -drikkelse. 90 deltagere.

2010, 68 år.
Den 20.2, kl. 13 i Frihedens Idrætscenter. Bornholmermad og –drikkelse. Over 100 deltagere. 2 spillemænd fra Køge.

2011, 69 år
. Ingen stiftelsesfest.

2012, 70 år.
Den 18.2, kl. 13 i Allégade 10 på Frederiksberg. Det store kolde bord med øl, vand, vin ad libitum. Kaffe. 124 deltagere. Underholdning ved musiker Stig Sommer Jensen.

2013, 71 år.
Den 9.2, kl. 13 i Frihedens Idrætscenter. Bornholmermad og -drikkelse. 111 deltagere.  

2014, 72 år
. Den 15.2, kl. 13 i Frihedens Idrætscenter. Bornholmermad og -drikkelse. Underholdning ved danseorkesteret ”Rødovre senior orkester”.

2015, 73 år.
Den 14.2, kl. 13 i Frihedens Idrætscenter. Bornholmermad og -drikkelse. 2 nye æresmedlemmer blev udnævnt: Nete Hjorth Madsen og Mogens Rønne.

2016, 74 år.
Lørdag den 13.2, kl. 13 i Frihedens Idrætscenter. Bornholmermad og -drikkelse. Musik og dans ved René fra Brønshøj.