Foreningens bestyrelse


Foreningens bestyrelse valgt på generalforsamlingen den 17. marts 2018 og konstitueret på bestyrelsemøde den22. marts 2018.
 

Formand:
Carlo Holm
Engtoftevej 7,2,th.
1816 Frederiksberg C
Tlf. 20 43 41 46
Mail: carloholm1@live.dk
Kasserer:

Bent Christiansen
Sognevangen 3.A. Sengeløse

2630  Taastrup

22 6436 04

Mail: bent_christiansen@mail.dk
Sekretær:
Georg Mogensen
Højstrupparken 35,1,th.
2625 Vallensbæk
Tlf. 43 64 30 47
Mail: algemo85@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Petersen

Næsborgvej 54,st.tv.

2650 Hvidovre
Mail: kirsten.petersen@hvidovrevang.telelet.dk


Bestyrelsesmedlem:

Næstformand
Henning Rasmussen
Nyvej 87,3,mf.
2620 Albertslund
Mail: hlle@privat.dk 

Bestyrelsesmedlem:
Birte Jepsen
Finsensvej 7C,st.
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 10 20 75

Bestyrelsesmedlem:
Aase Jacobsen
Bogtrykkervej 41,4,tv.
2400 København NV
Tlf. 35 81 94 70
Mail: henningogaase@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Nina Jørgensen

C.F.Richvej 150, st.tv

2000 Frederiksberg

Tlf.:20 34 11 33


Bestyrelsessuppleant-1:

Poul Højegaard

Bestyrelsessuppleant-2:

Knud Sonne Løvgreen

Bestyrer af medlemskartotek:

                                                                                                                                                                              Birthe Nørregård Sørensen

                                                                                                                                                            Tlf.: 30 25 42 23

                                                                                                                                                                             Mail. bornhjemstavn@mail.tele.dk

Revisor:
Flemming Thorsen
Revisor:
Henning A. Jensen 

Revisorsuppleant:
Henning Wismann