Vedtægter m.v.

Denne menu er underopdelt i 2 andre menuer:

  • Foreningens love.
  • Reglerne for udnævnelse af æresmedlemmer. (skal senere indarbejdes i lovene).