Klippeøen nr. 07.1942. Foreningens første medlemsblad. 

Klippeøen nr. 01.1945. Ny forside på foreningens medlemsblad. 

Klippeøen nr. 09.1962. Ny forside på foreningens medlemsblad.

Klippeøen nr. 02.1967. Særnummer af foreningens medlemsblad i anledning af 25-års jubilæet.

Klippeøen nr. 02.1971. Ny forside på foreningens medlemsblad.

Klippeøen nr. 01.1975. Ny forside på foreningens medlemsblad.

Klippeøen gennem tiderne.

Klippeøen gennem tiderne.

De bornholmske hjemstavnsforeningers vigtigste bindeled er medlemsorganet ”Klippeøen”, som i juli 1942 udkom for første gang, så det har lige så mange år på bagen, som vores forening.  

Hvilken betydning dette medlemsblad har, viser bl.a. den store interesse, bladet har for mange – også uden for medlemskredsen. Det har således ikke blot sine læserkreds inden for medlemmerne i de bornholmske hjemstavnsforeninger: København, Helsingør, Hillerød, Roskilde m.fl. Rundt omkring i såvel ind- som udland er der abonnenter på dette hjemstavnsprægede organ.  I de nugældende love for Bornholms Hjemstavnsforening af 1942, § 2 er præciseret bladets formål: ”Som et bindeled mellem medlemmerne indbyrdes og mellem medlemmerne og foreningen udgiver denne et medlemsblad ved navn ”Klippeøen”. Bladet sendes gennem postvæsenet til samtlige medlemmer af foreningen”. 

I starten var bladet kun for vores forening, men efterhånden vakte det også interesse for de andre bornholmerforeninger, både som propaganda for oprettelse af foreninger men også senere som medlemsblad. 

I starten var det trykkeriet, der stod for distribueringen, men allerede i 1946 overtog foreningen selv dette. Distribueringen sker med Postvæsenet som mellemmand.

Gennem tiderne har bladet haft forskelligt udseende, forskellige antal sider og forskellige antal udgivelser pr. år.

Bladet, som altid er blevet trykt på ”Bornholms Tidende” var fra starten kun på 4 sider, men kom efter få år op på 8 sider.

Nogle måneder kunne det dog glippe med 8 sider pga. papirmangel i de sidste krigsår. I julemåneden kom det op på 32 sider.

I 1945, 1962, 1971, 1974, årtusindeskiftet, 2008 og 2011 har bladet skiftet ansigt.

Det første layout holdt frem til januar 1945, hvor en ny forside blev indført.

Igen i september 1962 udkom bladet med et nyt layout og teksten ændredes fra ”Bornholms Hjemstavnsforening af 1942” til ”De Bornholmske Hjemstavnsforeninger”.  

I 25-års jubilæumsåret 1967 udkom blad nr. 2 som et særnummer. Det indeholdte diverse artikler om vores forening gennem 25 år men omhandlede også Hillerød-foreningen, som blev stiftet samme år som vores forening. Bladet indeholdte også en del hilsener/indlæg fra diverse bornholmere.  

Februar 1971 blev igen et nyt layout indført.

I marts 1974 gik man væk fra A4-format til den nuværende størrelse af bladet, men udvidede samtidig antal sider fra 8 til 16. Julenummeret er dog altid en hel del større. 

Omkring år tusindeskiftet blev det væsentlig dyrere at udgive bladet, idet der bortfaldt nogle tilskud. Det blev derfor nødvendig at udsende færre blade om året, så det årlige antal blev sat ned til 7, dvs. der i nogle udgivelser var 2 måneder slået sammen.

I juni 2008 kom der farver i bladet og nyt layout.   

I 2011 vil antallet af numre blive skåret ned til 6, idet man samtidig vil udvide julenummeret med 8 sider. Dette pga. af arbejdspres for redaktøren og forhøjede portotakster.

Redaktører:
  • 1942 – 1944: Bladets første redaktør var journalist Harald Sonne-Kofoed, men i forbindelse med opsplitningen af foreningen nogle år senere, gik han med over i den nye forening. Han blev derfor i august 1944 afløst af Ernst Kyhn.  
  • Aug. 1944 – 31.12.1957: Ernst Kyhn (f. i Rønne i 1894 / d. 5.9.1982). Han havde været ansat som typograf på Politiken.
  • 1.1.1958 – feb. 1974: journalist Harald Sonne – Kofoed (f. i Allinge 1905 / d. 1992). Han havde gennem mange år været referent til Bornholms Tidende vedrørende hjemstavnsstof. Han var også redaktør for Klippeøen fra starten i 1942.
  • Marts 1974 – juli 1976: I 1974 gik Harald af som redaktør og afløstes af Arne Ipsen. Han var født i Hasle i 1941 og havde de sidste år før været dagbladsjournalist, men var nu free lance med nær tilknytning til Gyldendals Forlag og Bornholms Tidende.
  • Sept. 1976 – 30.9.1977: Harald Sonne-Kofoed igen - igen.
  • 1.10.1977 – 20.9.1999: Eyvind Lind. Han var født i Østerlars den 7. juli 1941 og ansat som politiassistent i København. Han havde gennem tiderne skrevet mange artikler til Klippeøen og de bornholmske blade. Han havde forfattet flere bøger samt bornholmske komedier. Han døde den 20.9.1999.
  • 2000 – 2007. Fra starten af januar 2000 blev Bent Hermansen, Listed bladets redaktør. Han var lige gået på efterløn fra Bornholms Tidende og havde her arbejdet en hel del med trykning af Klippeøen.  
  • 2007 - 2011: Søren R. Wolff. Han havde bla. været chefredaktør på ”Bornholmeren” og er vinmand i Aakirkeby. Han har selv været medlem af hjemstavnsforeningen i 15 år. 
  • 2012 – 9999: Erik Jensen. Født i 1950. Udlært typograf i Aakirkeby. Uddannet journalist på Bornholmeren 1972. Redaktionschef på Bornholms Tidende. Nyhedsredaktør på Berlingske Tidende. Chefredaktør på Frederiksborg Amts Avis. 1998 informationschef på Axelborg. Afdelingsleder i Scleroseforeningen.  

Artikler m.v. om Klippeøens historie:
  • Klippeøen nr. 7/1967: Klippeøen fylder 25 år.