Feriebyen, foto fra Klippeøen nr. 01.1960. 

Feriebyen, foto fra Klippeøen nr. 10.1965.

Feriebyen, foto fra Klippeøen nr. 12.1968.

Feriebyen, foto fra Klippeøen nr. 10.1980.

Feriebyen, inspektørboligen, foto fra Klippeøen nr. 04.1981.

Feriebyen, foto fra Klippeøen nr. 04.1984.

Feriebyen, foto fra Klippeøen nr. 10.1994.

Feriebyen, foto fra Klippeøen nr. 04.2004.

Foto fra FB 9.2.1016 (Foto af Viola V. Holm Nielsen)

Hjemstavnsbyen

Hjemstavnsbyen.

Lige uden for Svaneke, ved Frenne, ligger en samling sommerhuse, hvor mange bornholmere udenøs fra kommer for at tilbringe deres ferie. Dette lille stykke paradis bestående af 19 huse omgivet af en herlig natur, frisk luft og stilhed under den åbne himmel blev på begyndt i 1954.

Allerede i slutningen af 1940’erne var der på generalforsamlingerne i vores hjemstavnsforening tale om at etablere en lejrplads på Bornholm. Formanden Henry Nielsen førte i 1952 en del forhandlinger med flere personer på Bornholm og det endte ud med en ca. 2 tdr. land grund beliggende på Frennemark. Grunden blev forhandlet med Ibsker sogneråd og Svaneke byråd. Så var det med at komme i gang med at indsamle penge til grund og indretning. Der blev udsendt et opråb til byråd og sogneråd på Bornholm samt til institutioner og socialt interesserede landsmænd over det ganske land om at støtte foretagendet. Mange sogne på Bornholm samt private støttede op om indsamlingen bl.a. ved at indsætte penge på konto nr. 100 i Svaneke Sparekasse. Der blev også holdt forskellige arrangementer, f.eks. bazar og bankospil til indsamling af penge. De enkelte givere blev nævnt i Klippeøen.

Campingpladsen/teltlejren indviedes pinsedag 1953. Ved indvielsen skænkede Svaneke Håndværkerforening og Svaneke Handelsforening campingpladsen en 19 m høj flagstang. Flaget blev skænket af Danmarkssamfundet.

6. dec. 1953 rundede indsamling de 10.000 kr.  

Det er hjemstavnsbyerne København, Hillerød, Roskilde og Helsingør, der ejer byen.

De første 5 huse stod færdig i 1954. De var klar til udlejning fra 12.juni 1954 for 55 kr. hhv. 75 kr. pr. uge. 

I 1956 kom der tre nye huse til. Der var også skaffet telte til udlejning. Der blev opført en toiletbygning og et overdækket cykelskur.

Som årene gik kom der flere nye huse til, ligesom der blev indlagt wc og elektrisk lys i husene.

Ved vores forenings 25 års fødselsdag i 1967 var der 16 huse og samme år forærede møbelhandler Sigfred Aagesen hjemstavnsbyen et nyt hus.

I 1979, da hjemstavnsbyen fejrede 25 års jubilæum skete det med en reception i Hjemstavnsbyen den 22.april og med en festlighed den 21. april på Skottehjemmet. Byen havde udviklet sig fra en beskeden campingplads til en bebygget plads med 18 tidssvarende sommerhuse, indrettet med moderne bekvemligheder, en inspektørbolig og et hus indrettet til vaskehus, badehus, telefon m.v.

Igennem årene er der sket en udskiftning af de ældste huse og i 2000 blev et nyt handicaphus taget i brug. Det blev bygget på grunden, hvor hus 3 stod.

I 2004 steg lejen af grunden fra 25 kr. om året til 49.000 kr. om året, så det kunne virkeligt ses i regnskabet.

I foråret 2015 fik hjemstavnsbyen et gevaldigt pengeløft, idet midlerne fra den nedlagt Bornholmernes Fond blev overdraget byen (ca. 950.000 kr.). Pengene skal være med til at give nogle af de gamle huse et nødvendigt løft i vinteren/foråret 2016 og så bliver der formentlig også noget til overs til et nyt hus uden de store lån skal tages.  

Formænd (M/K):
1954 – 1959: Henry Nielsen fra Københavnerforeningen.  
1959 – 1971: Sigfred Aagesen fra Hillerødforeningen.
1971 – 1975: Aksel Kofoed fra Københavnerforeningen.
1975 – 1985: Gunnar Jensen fra Roskildeforeningen.
1985 – 2004: Egon Petersen fra Hillerødforeningen.  
2004 – 2011: Poul Larsen fra Hillerødforeningen.
2011 – 9999: Birthe Nørregaard Sørensen fra Københavnerforeningen.

Om Hjemstavnsbyens historie se også:
  • Klippeøen nr. 7, 1953: Indvielse af campingpladsen.
  • Klippeøen nr. 4, 2004: 50 års jubilæum.