De sidste rester af foreningens bibliotek hos Birthe i 2016 . 

Biblioteket.

Biblioteket.

Der blev hurtigt – året 1945 - oprettet et bibliotek opbygget lidt efter lidt. Begyndelsen til det var et antal bøger, som foreningen fik forærende af den tidligere ”Bornholmernes Forening”, som blev opløst i 1918.

I 1949 havde biblioteket ca. 100 forskellige bøger og i 1951 150. 

Biblioteket var i starten en reol i hjemstavnslokalerne i Webers. I starten af 1950’erne var biblioteket hos C. A. Jensen, portnerboligen, Østervoldgade 7 (mandage 19-21) og flyttede i 1964 til Fredericiagade 8 med stadig med museumsbetjent C. A. Jensen som bibliotekar.

Biblioteket blev pludselig hjemløst i efteråret 1967, men foreningens sekretær Paul Kjøller og fru Inger Lise var villige til at huse biblioteket fremover. Deres adresse var Erik Menvedsvej 4, st. th, København V. og der var åbent for udlån onsdage 19-21.  

Fra oktober 1971 flyttede biblioteket til bibliotekar Frk. Margrete Kofoed, Classensgade 35,1, tv, 2100 Ø. Som 10-års skolepige hjalp hun sin far, der stiftede Allinge-Sandvig Folkebogssamling og i over 50 år havde hun været bibliotekar i Københavns kommune til slut som leder på Jagtvejen. Hun havde åbent onsdage kl. 18-20.

Gennem årene havde biblioteket købt en del bøger og også fået foræret mange bøger og jubilæumsskrifter fra private og foreninger og i 1971 var der ca. 3-400 titler på hylderne.

Den 1. april 1978 holdt biblioteket flyttedag, idet man sagde farvel til Margrethe Kofoed og goddag til Hans Henrik Ipsen. Han stammede fra Rønne og var født 12.11.1919. Adressen var herefter Vejlands Allé 73 på Amager. Margrethe fratrådte pga. sygdom. Åbningstiden var fortsat onsdage 18-20. Der fandtes på daværende tidspunkt 6-700 bøger i biblioteket. Han og hans hustru Margot indrettede en stue med reolplads og læsefaciliteter, så medlemmerne kunne komme og udvælge sig litteratur til hjemlån. Han var en stor kender af vor hjemstavnslitteratur og kunne derfor rådgive lånerne. Hertil kom, at han var virkelig dygtig til at binde bøger ind. Han gennemgik omhyggeligt samlingen og reparerede mange bind og hefter, mens han forsynede andre med slidstærke bind.

Fra efteråret 1979 ophørte onsdagsudlånet. Fremover skulle man ringe (helst om formiddagen) og aftale udlånstid. (01-58 25 55).

I 1988 havde biblioteket ca. 1.000 bøger eller ca. 14 reolmeter.

Fra 15. april 1993 måtte Henrik meddele, at han ikke mere kunne afse plads til biblioteket, så der søgtes efter et nyt sted og en ny person, der havde tid. 

Herefter overtog foreningens formand Birthe Nørregaard Sørensen biblioteket og det fik adresse på Falkoner Allé 60, 1. th. Der var udlån 1. torsdag i måneden kl. 13 – 15 og 19-21.

Efter Eva Andersens død i marts 1996 fik biblioteket fra hendes søn Finn Andersen overdraget hendes store samling af bornholmske bøger.

Den 23.1.1999 var der bogudsalg ved hyggeaftenen på færgen fra biblioteket.

Fra 1. januar 2000 var biblioteket kun åbent efter telefonisk henvendelse.

I de seneste par år er biblioteket fuldkomment nedlagt og bøgerne har været solgt til medlemmerne af vores forening. Der har kun været følgende ting tilbage: 75 års ”Klippeøen”, scrapbøger, fotoalbums, protokoller og diverse gaver fra jubilæer m.v. Disse efterladenskaber arbejdes der i øjeblikket med at finde på løsninger til. Da der ikke er nogen i den værende bestyrelse, der har plads til opbevaringen er det muligt at det hele med tiden bliver afhændet til Københavns Stadsarkiv eller Frederiksberg Stadsarkiv.