Ællestingerinj-prisen.

Klippeøen 02.1987. Frede Kjøller får overrakte Ællestingerinj-prisen af formand Rigmor Pedersen. 

Klippeøen 04.1987. Eyvind L. Lind får overrakte Ællestingerinj-prisen af formand Rigmor Pedersen. 

Hansaage Bøggild har fået overrakt Ællestingerinj-prisen i 1992. 

Æresbevisninger gennem tiderne.

Æresbevisninger gennem tiderne.

Æresmedlemmer:
Som æresmedlem kan udnævnes en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for foreningen og dennes medlemmer. Indstillingen kan komme fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer.

Foreningens første æresmedlem blev Sigfred Aagesen i 1962. I anledning af foreningens runde fødselsdag (20 år) og Aagesens kommende 65-års fødselsdag indstillede bestyrelsen, at generalforsamlingen udnævnte ham til æresmedlem som tak for hans udmærkede arbejde for Bornholm og bornholmerne. Han stammede fra Rønne og var født 21.4.1897.

Ved generalforsamlingen i 1969 havde møbelhandler Aagesen indsendt forslag om at udnævnemangeårig redaktør af Klippeøen og bestyrelsesmedlem, fhv. typograf Ernst Kyhn til æresmedlem. Bestyrelsen støttede forslaget enstemmigt og generalforsamling godkendte. Bestyrelsen havde også tænkt på en anden person, men vedkommende frabad sig dette. 

I 1971 blev tidligere formand Aksel Kofoed udnævnt til æresmedlem som den 3.die i rækken.  

Ved generalforsamlingen 16. marts 1996 blev mangeårige medlem af foreningen og i bestyrelsen Eva Andersen udnævnt til æresmedlem. Hun var dog ikke til stede, da hun var indlagt på hospitalet. Formanden havde dog forinden besøgt hende på hospitalet med diplom og blomster. Eva døde kort efter, den 29. marts.

Ved stiftelsesfesten den 16.2.2002 (60 år) på Osted Kro blev ægteparret Rigmor og Jens Otto Pedersen udnævnte til æresmedlemmer pga. deres store arbejde igennem mange år.

Ved en sammenkomst i foreningen i efteråret 2009 blev Hans Henrik Ipsen, Amager udnævnt til æresmedlem. Han havde i rigtig mange år været medlem af foreningen, men var vel mest kendt som, den der i en lang årrække ledede foreningens udlånsbibliotek af hjemstavnslitteratur.

Ved stiftelsesfesten i februar 2015 fik foreningen 2 nye æresmedlemmer. Det var Nete Hjorth Madsen som havde været i bestyrelsen og kasserer i mange år (valgt 1. gang som suppleant i marts 1979 og kom i bestyrelsen i marts 1980 og blev straks valgt som kasserer.). Desuden også Mogens Rønne (f. 19.4.1920, Aakirkeby) som har været foreningens revisor i 50 år.

Ved generalforsamlingen i marts 2015 blev Freddy Olsen (f. 30.7.1935, Knudsker) udnævnt til æresmedlem efter at have været i bestyrelsen i 30 år, bl.a. som næstformand (bestyrelsessuppleant fra april 1979 og kom i bestyrelsen i 1980.).
 
Ællestingeren:
”Ællestingerinj” antages at komme fra ”ældstingen”, som skulle være identisk med ”ældsten” – altså den ældste. Og den ældste er høvedsmand for underjordsfolkene på Bornholm. Ællestingerinj og de øvrige fornemme ledere af de underjordiske rider på trebenede heste i modsætning til de almindelige menige, som må ride på almindelige firbenede krikker. Man skal holde sig gode venner med de underjordiske, som kan gøre livet surt for folk, som ikke behandler dem ordentlig. Til gengæld kan de også være uhyre hjælpsomme mod indtrængende fjender.

Den hæder, som Ællestingerinj har givet inspiration til, blev udført af keramikeren Ulla Dybeck, Svaneke. Den blev udført som kakler, der sammenfattende fremstiller Ællestingerinj på sin trebenede hest. Den består af 3 x 5 flisebilleder i størrelsen 30 x 40 cm.

Dette er en pris, der med mellemrum blev givet til en person eller virksomhed, der havde virket til gavn for bornholmske interesser.

Denne pris blev første gang taget i brug ved julefesten for ældre i ”1860” den 12. december 1971, hvor tidligere formand Aksel Kofoed fik prisen, samtidig med at han blev æresmedlem.

Ved den bornholmske komedie den 20. april 1974 i ”1860” på Nr. Vold 90, skulle prisen gå til maleren Axel Munch fra Gudhjem. Da han i midlertidig var indlagt på hospitalet mødte hans hustru op og modtog prisen. Det var pga. hans arbejde med Gudhjem museum, han fik prisen. Han døde ½ år efter i en alder af 56 år.

Ved julefesten den 10. december 1978 fik fabrikant Ejnar Jensen, Rønne denne æresbevisning. Han havde gennem sit arbejde i Ejnar Jensen A/S skabt mange nye arbejdspladser i Rønne. Ud over billederne fik han bogen ”En global afkrog”.

1982
: Overlærer Frede Kjøller.

1987
:  Redaktøren af Klippeøen Eyvind L. Lind ved foreningens 45 års fødselsdag den 14. februar. Han havde gjort meget for bevaringen af det bornholmske sprog og skrevet komedier, som ofte er opført i foreningen.

1992
: Ved foreningens 50-års jubilæum, lørdag den 15.2 gik prisen til forfatteren og journalisten Hansaage Bøggild. Begrundelsen var, at han gennem næsten 40 år i bøger og artikler havde givet sin mening til kende og beskrevet Bornholm, som han har set øen på godt og ondt, men altid ærligt, seriøst og underholdende.  

Ved stiftelsesfesten den 16.2.2002 (60 år) fik Jørgen Andersen, Ballerup kendt som ejer af Bornholmerbussen, tildelt prisen. Han fik prisen pga. hans utrættelige indsats for at bevare den trafikale forbindelse til Bornholm.

Efter prisoverrækkelsen i 2002 havde foreningen ikke flere af denne pris og den er herefter udgået.