Lokaliteter gennem tiderne.

Lokaliteter gennem tiderne.

Foreningslokaler:
Gennem tiderne har foreningen haft til huse mange forskellige steder i byen. Det har specielt i de første mange år, hvor der har været rigtig mange medlemmer med til arrangementer, været svært at finde egnede lokaler, der var store nok. Derfor har der gennem foreningens 75 år været lejet lokaler ude i byen, når der skulle fejres noget stort.
 
1942 – 1963: Webers Selskabslokaler, Linnésgade 25. Her var der flere (mindst 2) selskabslokaler, så her også kunne holdes forholdsvis store fester. I lokalerne var der også plads til foreningens bibliotek. Da lokalerne blev til A/S Hjemstavnslokalerne indkøbte vores forening hurtigt nogle aktier for at sikre foreningslokaler her. Fra 1959 - 1963 blev også alle de større fester holdt her, måske fordi deltagerantallet var for svagt nedadgående.  
 
1963 – 1967: Vartov, Løngangsstræde 28, København K. I 1963 overtog De samvirkendes Hjemstavnsforeninger lokalerne i Vartov og de almindelige mødedage og mindre arrangementer blev flyttet hertil. Åbningsfesten i september 1963 blev holdt i de nye hjemstavnslokaler. Der havde igennem nogen tid været nogen kritik af lokalerne, så man ledte efter nye og bedre lokaler.
 
Sept. 1967 – 1980:  ”1860” (Arbejderforeningens selskabslokaler), Nørre Voldgade 90. Disse lokaler havde tidligere været brugt til større arrangementer. Samtlige arrangementer i sæsonen 1967/68 – 79/80 -  blev afholdt her. Ved generalforsamlingen i marts 1980 kom det frem, at der skulle skaffes nye lokaler, da de værende var solgt og skulle bygges om til kontorlokaler.
 
1980 – 1982/83: Folkets Hus, Rømersgade 22-24. Her blev de fleste af foreningens arrangementer holdt på 1. sal, dog skulle bankospillene foregå i stueetagen.
 
1982: Holmbladsgade 111. Det blev dog kun til 2 arrangementer her, da disse lokaler så ikke var til rådighed mere. Gode råd var dyre, men man fandt hurtigt nye lokaler stadig på Amager.   
 
1982/1983 – 1984/85: Medborgerhuset ”Gimle”, Thorshavnsgade 21 på Islands Brygge. Her var plads til at afholde de fleste af foreningens arrangementer. Med tiden var der dog mange klager over den lange vej (til bens) derud.
 
1985/1986 – 1992/1993: Valby Medborgerhus, Toftegårds Plads, Valgårdsvej 2, 2500 Valby. Huset var helt færdig efter en stor ombygning og lå væsentligt mere centralt end Gimle. Her var også plads til den bornholmske komedie, som i de sidste par år havde været i Herlev.  
 
Feb. 1993 – 1996 samt fra marts 1997 – 1999: BornholmsTrafikkens færger.  M/F Povl Anker og M/F Jens Kofoed. Stedet var meget populært. Enkelte arrangementer f.eks. julefesten for ældre var dog fortsat i Valby Medborgerhus.
 
1997. Fra starten af 1997 blev de nye lokaler Medborgerhuset Pilegården, Brønshøjvej 17. Det blev dog kun til 2 måneder, så kunne BornholmsTrafikken meddele, at vi igen kunne komme der.
 
I perioden 2000 – 2004 vekslede det mellem Valby Medborgerhus og Frihedens Idrætscenter. I perioden 2002/2004 var størstedelen af arrangementerne dog i Friheden.   
 
Efterår 2004 – 2016: De sidste mange år har vores arrangementer som udgangspunkt været afholdt i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre og vi har ca. 70-80 medlemmer pr. arrangement bortset fra stiftelsesfesten (fødselsdag) som fylder salen. Dette skyldtes nok meget den gode bornholmermad, der serveres her.
 
Større arrangementer (excl. Stiftelsesfester):
Foreningen af 1860. (Arbejderforeningens selskabslokaler, Nørrevold 90). Dilettant i 1942. Amatøraften i 1950. Kommedie i 1950, 1951, 1965, 1966 og 1967. Afslutningsfest og revy i 1951 og 1967.
 
Handels- og Kontoristforeningen, Nørregade 9: I 1943 Juletræsfest, generalforsamling, fastelavnsfest og andespil.  
 
Palælokalerne, Klerkegade 2 (Den gl. frimurerloge). I 1943 afslutningsfest.
 
Studenterforeningen, Vester Boulevard 6. / H. C. Andersens Boulevard 6: Julefesterne i 1946, 1947, 1948 og 1949 samt indledningsfest i 1950.  
 
Karnappen, Niels Hemmingsensgade 10: 1944: Juletræsfest + films-og foredragsaften med bal + bankospil.
 
Emperisalen, Blegdamsvej 26. Foredrag i 1944.  
 
Folkets Hus, Enghavevej 40. Dilettant i 1944 og 1945. Afslutningsfest i 1945 og 1946. Bankospil i 1945 – 1950. Julefest/juletræ i 1945 og 1950. Ravnsborg Revyen i 1948.  Revy-komedie i 1950.    
 
Borgernes Hus, Rosenborggade 1: Karneval/fastelavnsfest i 1950, 1958. Juletræsfest i 1951 - 1958. Indledningsfest i 1952, 1955 og 1956. Nytårsfest i 1953 og 1957. Ravnsborgrevyen i 1954 og 1955. Dilettant/Kommedie/Revy i 1947, 1956, 1957, 1963, 1964 og 1965. Afslutningsfest i 1957. Generalforsamling i 1958. Bornholmsk aften i 1958. Banko i 1958. Frihedsfest i 1958. Ungdomsbal i 1964.                                          
 
Gimle”, Grundtvigsvej 14: Aftenunderholdning + amatøroptræden i 1943. Dilettant/kommedie i 1946, 1948, 1949, 1952 og 1954. Afslutningsfest 1952, 1954 og 1955. Ravnsborgrevyen i 1953. Karneval i 1954. Børnebal i 1955.   
 
Odd Fellow Palæet: Velgørenhedsaften i 1955.  
 
Herlev Kro: Herlev Torv: Bornholmsk komedie i 1983 – 1986. Efterårsfest i 1983.
 
Bornholmerfærgerne: Hyggeeftermiddag på Jens Kofoed i 1985. Julehygge på Povl anker i 1992.