Databeskyttelsesforordning for Bornholms Hjemstavnsforening af 1942 Kbh.

Databeskyttelseforordning for Bornholms Hjemstavnsforening af 1942 , Kbh.

Foreningens persondatapolitik på baggrund af lov af 25.maj 2018 om databehandling EU`s medlemslande.

Bornholms Hjemstavnsforening af 1942 (i det efterfølgende forkortet til BHF 42) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte sine medlemmers personoplysninger, og behandle oplysningerne i henhold til gældende lovgivning.

Indsamling og behandling af oplysninger.

Ved tilmelding som medlem i BHF 42 indsamles oplysninger primært med henblik på administation af medlemskab.

Ligeledes bruges oplysningerne for at kunne gøre opmærksom på foreningsarrangementer og for at kunne levere "Klippeøen" til medlemmernes hjemadresse. I den forbindelse nødvendige oplysninger som navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og evt. mailadresse. Personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt disse er afgivet frivilligt ved udfyldelse af indmeldingsblanket eller ved anden aftale. I forbindelse med foreningens arrangementer tages der ofte situationsbilleder, hvor det enkelte medlem kan identificeres, men hvor aktivitet er det egentlige formål med billedet.

Videregivelse af oplysninger.

BHF 42 kan i visse tilfælde videregive personoplysninger om det enkelte medlem. Videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, hvor det er nødvendigt for at kunne udføre en tjeneste som f.eks. levering af medlemsbladet "Klippeøen", eller hvis det påkræves af en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger om navne og adresser deles p.t. med KLIPPEØENS redaktion i forbindelse med udsendelse af bladet.

Beskyttelse af oplysninger.

BHF 42 har ved tekniske og organisatoriske foranstaltninger gjort alt for at sikre, at oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, offentligøres, misbruges eller behandles i strid med lovgivning. Medlemsregister opbevares digitalt hos kassereren. I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed, og BHF 42 kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændigt beskyttet mod forsætligt omgåelse af foreningens etablerede sikkerhedsforanataltninger. Personoplysningerne opbevares så længe det tjener et berettiget formål og slettes altid når medlemskab ophører.

Medlemmers rettigheder.

Hvis medlemmer ønsker adgang til de oplysninger, som BHF 42 behandler, kan der rettes henvendelse til de dataansvarlige - kassereren i den til enhver tid siddende bestyrelse. Det enkelte medlem har ret til at få oplyst , hvilke personoplysninger foreninger er i besiddelse af og behandler. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, kan man anmode BHF 42 om at rette, blokere eller slette oplysninger. I den forbindelse gøres opmærksom på, at medlemskab af BHF 42 er betinget af afgivelse og opdatering af oplysninger, der er nødvendige for administration af foreningens medlemskartotek.