Stiftelsesfest

Stiftelsesfest

Stiftelsesfest

Stiftelsesfest

Laurs - Bodil - Iris

Stiftelsesfest

Stiftelsesfest

hygge

Generalforsamling

Generalforsamling

Ny formand og afgående formand

Den nye bestyrelse 2015. fra venstre : Georg Mogensen-Birte Jepsen-Flemming Thorsen- Carlo Holm-Lise Krøner-Henning Rasmussen-Birthe Nørregård Sørensen-Aase Jacobsen

vel ankommet til bords i Far til 4

vel ankommet til bords i Far til 4

der hviles efter meget og god mad

der hviles efter meget og god mad