Æresmedlem.

Bilag til forretningsordenen for Bornholms Hjemstavnsforening af 1942.
Æresmedlemmer.
Kriterier for udnævnelse og optagelse som æresmedlemskab i Bornholms Hjemstavnsforening af 1942.
Som æresmedlem kan udnævnes en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Hjemstavnsforeningen og dennes medlemmer.
Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for foreningen:

  • Har udvist en længerevarende interesse for foreningens liv.
  • Have været eller er en markant personlighed i foreningen.
  • På værdig vis have repræsenteret foreningen.
  • Have virket på lederplan eller været medlem i en usædvanlig lang periode.
  • Ved sin indsats have sat sit spor i foreningens historie.
  • Har udført et enestående frivilligt arbejde i foreningen.

Der kan ud over disse kriterier udnævnes personer som gennem vor forening har ydet foreningen en særlig velvillighed eller begunstigelse.
Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer. Bestyrelsen behandler en gang årligt alle indstillinger i januar/februar, således at hæderen/udnævnelsen kan foretages på førstkommende generalforsamling eller evt. ved stiftelsesfesten. En person, der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen inviteres til foreningens årlige generalforsamling.
Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i foreningens arrangementer og mærkedage. Som æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen samt en buket blomster ved udnævnelsen.
Hvis et æresmedlem udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Hjemstavnsforeningen, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem.
Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 10. august 2015.