Forsiden på foreningsbladet Klippeøen nr. 03/1996. 

Bornholmernes Hjælpefond.

Bornholmernes Hjælpefond.

Fonden stiftedes den 8. maj 1946 og fik som startkapital 1.000 kr. af Hjemstavnsforeningen.

Dens primære formål i starten var at samle så meget kapital, at man kunne hjælpe bornholmere såvel hjemme på øen som herovre, som virkelig havde behov for økonomisk bistand.

Man kunne enten betale et beløb på 100 kr. én gang for alle eller årligt betale et medlemsbidrag på 10 kr. Medlemstallet var i 1946/47 på 34 årlige bidragsydere. I 1947 fik fonden en overenskomst med 66-bådene om ferierejser. Indtil 1961 var de årlige bidragsydere på ca. 50.

Fondens kapital blev gennem årene forøget ved hjælp af:
 • Medlemsbidrag
 • Eengangsydelser.
 • Lotterier.
 • Overskud ved festaftener.
 • Renter i Sparekassen.
 • Andespil.
 • Aktieudbytte i Hjemstavnsforeningen.
 • Bidrag fra Valdemar Mogensens Mindefond
 • M.m.

I nyere tid er hovedindtægten renter af obligationskapitalen.

Generalforsamlingerne har frem til starten af 1970’erne været holdt umiddelbart før eller efter hjemstavnsforeningens generalforsamling. Herefter blev der holdt selvstændig generalforsamling på en anden dato.

Gennem tiderne har hjælpefonden ydet tilskud / sponsorater til en del arrangementer som f.eks.:
 • Julefrirejser og sommeferierejser til Bornholm for studerende og lignende. Det foregik i samarbejde med 66-bådene.
 • Ældreudflugter i Hjemstavnsforeningen.
 • Studielån.
 • Tøjhjælp.
 • Legater.
 • Biblioteket.
 • Sangbøger til de bornholmske hjemstavnsforeninger.
 
Artikler m.v. om foreningens historie:
 • Klippeøen maj 1971 og marts 1978 indeholder en fin beskrivelse af fondens historie.
 • Klippeøen nr. 3, 1996: artikler om 50 års jubilæet.
 
Formænd:
 • 1946 – 1952: Kontorchef i økonomi- og budgetministeriet, cand. Jur. Åge C. Mørk Hansen, Birkerød. Han stammede fra Risegård i Klemensker. 
 • 1952 – 1975: Møbelhandler Sigfred Aagesen, Hillerød.
 • 1975 – 1977: Dommer Erik Riis Nøddebo.
 • 1977 - 1978: Tage Rathgen.
 • 1978 - 1981: Holger Brandt Kofoed.
 • 1981 - 1986: Tage Rathgen.
 • 1986 – 2004: direktør Werner Bech. 
 • 2004 – 9999: Wilhelm Lind.