Ove Jørgensen (Foto fra Klippeøen 02.1992). 

Valdemar Mogensen (Foto fra Klippeøen 03.1996).

Henry Nielsen (Foto fra Klippeøen 02.1967). 

Tage Rathgen (Foto fra Klippeøen 02.1982). 

Aksel Kofoed (Foto fra Klippeøen 08.1977). 

Frede Hjorth, (Foto fra Klippeøen 08.2001). 

Rigmor Pedersen, (Foto fra Klippeøen 05.1992). 

Rigmor i egnsdragt. (Foto fra Klippeøen 02.1987). 

Birthe Nørregaard Sørensen, (Foto fra Klippeøen 05.1992). 

Carlo Holm, (Foto FTH 01.2016). 

Formænd M/K gennem tiderne.

Formænd M/K gennem tiderne.

  • 1942 – 1944: Maskinmester Ove Jørgensen fra Nærum. Han var først formand for den midlertidige bestyrelse frem til første ordinære generalforsamling den 13. april 1942, hvor han blev rigtig valgt. Der var dog lidt protester, da han ikke var bornholmer, men da de bornholmere, der foreslået som formand ikke ville lade sig opstille blev det Ove. Pga. bortrejse var hans kone Ellen Jørgensen konstitueret i en periode i 1942. I en periode af 1943 og frem til den ordinære generalforsamling i 1944 var bagermester Valdemar Mogensen konstitueret.
  • 1944 – 1950: Bagermester Valdemar Mogensen. Han blev valgt ind i bestyrelsen i 1943. Efter at have været konstitueret formand frem til generalforsamlingen i 1944, blev han valgt som formand efter en meget turbulent valgrunde. Her stillede han sit mandat til rådighed, men blev alligevel valgt som formand. Han var en meget initiativrig formand og gjorde et godt stykke hjemstavnsarbejde. Da Bornholmernes Hjælpefond blev startet i 1946 blev han næstformand i den fond. Han fik et tragisk endelig, idet man i april måned 1950 fandt ham død i sin køje på ”Hammershus” ved dennes ankomst til København. Der blev efterfølgende dannet en mindefond for VM, som gav penge til bl.a. julefest for de ældre, ferieophold i København for bornholmske børn og ferierejser til Bornholm for ældre. Næstformanden viktualiehandler Tage Rathgen blev efter Valdemar Mogensens død konstitueret som formand fra 9.5.1950.
  • 1950 – 1959: Hovedkasserer i malerforbundet Henry Nielsen (født i Rønne). Den ekstraordinære generalforsamling den 13.9.1950 havde kun et væsentlig punkt på dagsordenen – at vælge ny formand. Henry havde tidligere været næstformand i foreningen. Han virkede ihærdig blandt andet for opførelsen af en hjemstavnsferieby i Svaneke og havde biblioteket som et af sine yndlingsemner. Han ønskede at gå af i 1953 - før tiden pga. helbredet. Lige før en ekstraordinær generalforsamling med valg af formand havde han fået besked fra sin læge, at han godt kunne fortsætte efter ½ års sygeorlov, så han blev valgt igen dog afløst af næstformanden Tage Rathgen under sin sygeorlov. I slutningen af 1958 gik Henry dog af som formand pga. helbredet. Han døde 5.6.1976.
  • 1959 – 1962: Tage Rathgen. Fra efteråret 1958 var næstformand Tage fungerende formand frem til den ordinære generalforsamling i 1959, hvor han blev valgt. ”Bornholmer-Tage” var fra Åker og blev medlem i 1942 og kom i bestyrelsen i 1943. Han afgik ved generalforsamlingen i 1962 efter 18 års tjeneste i foreningen, heraf de 4 som formand.
  • 1962 – 1970: forlagssekretær Aksel Kofoed. Han havde været næstformand og blev valgt ind ved den ordinære generalforsamling i 1962. Han stammede fra Allinge og var født i 1906. Pga. helbred trak Aksel sig tilbage i oktober måned 1970. Han kom med i bestyrelse i 1954 som sekretær. Han skrev mange gode artikler til Klippeøen samt flere revyer og sange til foreningen. Han var med tiden også i bestyrelsen for Bornholmernes Hjælpefond og formand for Hjemstavnsbyen. Han blev æresmedlem i 1971 og døde 18.6.1977.
  • 1970 – 1976: Arne Brandt. Han fungerede som formand fra oktober 1970 frem til den ordinære generalforsamling i 1972, hvor han så blev valgt. I 1976 ønskede han imidlertidig at fratræde pga. øget arbejdspres. Han var født i Aakirkeby i 1930 og døde i 2002.
  • 1976 - 1980: Frede Hjorth. Han var næstformand indtil da og havde siddet i bestyrelsen siden 1971. Han var født i Østermarie 9.8.1931. Han trak sig tilbage pga. sygdom. Han døde den 28.11.2008. Han var uddannet bager men skiftede job og var repræsentant i Automalervarer. Han har været med i repræsentantselskabet i Hjemstavnsbyen og har været kasserer i Bornholmernes Hjælpefond. 
  • 1980 - 1992: Rigmor Pedersen. Hun blev medlem i 1971 og valgt ind i bestyrelsen i marts 1976. Hun stammede fra Østermarie og var født 19. maj 1933. En påtrængende opgave i hendes formandstid havde været arbejdet med at skaffe lokaler til foreningens mange arrangementer. Hun præsenterede også flot foreningen ved alle højtidlige lejligheder ved at møde op i bornholmsk folkedragt. Hun var meget aktiv ved foreningens arrangementer, strikkeklub o.s.v. Hun døde i sept. 2007.
  • 1992 – 2015: Birthe Nørregård Sørensen. Birthe er født den 18.9.1938 i Pedersker og er indmeldt i foreningen i 1986. Hendes helt store mål som formand, som også lykkedes med succes var, at få husfonden – der aldrig ville kunne få en beløbsstørrelse til køb af eget hus - omformet til Bornholmernes Fond, så pengene kunne bruges på de medlemmer, som havde været med til at indbetale dem, dvs. medlemmerne i Hjemstavnsforeningerne. Hun var bestyrelsesmedlem i Bornholmernes Fond og er nu formand for Hjemstavnsbyen. Trods sin afgang som formand fortsætter Birthe dog i foreningen som bestyrelsesmedlem.
  • 2015 – 9999: Carlo Holm. Han var tidligere kasserer. Han er født den 10.11.1941 i Østerlars. Han blev valgt som bestyrelsessuppleant i marts 2001 og blev kasserer i marts 2011. Han er også forretningsfører i Hjemstavnsbyen.